Loader

Disclaimer

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: de Auteur: de eigenaar van de website; de Inhoud: alle woorden en video’s die door de Auteur zijn geplaatst op welk elektronisch gepubliceerd formaat dan ook. de Bezoeker: het individu die de door de Auteur gecreëerde Inhoud bekijkt, distribueert, leest of ontvangt de Website; alle internetpagina’s onder WeSpeakMusic.tv. Ook indien er geen link naar deze Disclaimer is geplaatst.
  2. De Inhoud is door de Auteur met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de Auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. De Inhoud van andere websites die door middel van links op deze Website te bezoeken is, is geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website. Een alhier geplaatste link betekent niet automatisch dat de Auteur van deze Website achter de content, opzet, visie, levensovertuiging, etc. van de respectievelijke website staat.
  4. De Auteur kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor door de Bezoeker geplaatste informatie waaronder, maar niet beperkt tot, e-mail adressen, webadressen of (deep)links van de Bezoeker op de Website. De uitlatingen vertolken niet de mening van de Auteur.
  5. Wanneer de Bezoeker de Website bezoekt gaat deze ermee akkoord informatie te verzenden naar de Website. De Auteur kan e-mail adressen van Bezoekers gebruiken voor massamailings of marketing doeleinden.
  6. De Auteur heeft niet de bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Wanneer blijkt dat toch auteursrechtelijk materiaal is opgenomen, verzoeken wij de eigenaar van deze rechten contact met ons op te nemen. Er zullen dan stappen volgen om het materiaal te verwijderen.
  7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Inhoud maakt inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde Inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient aan de Auteur te worden verzocht.
  8. De Auteur doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat winnaars van weggeefacties hun prijs op tijd en naar tevredenheid zullen ontvangen. De Auteur kan geen verantwoordelijkheid nemen voor leveringsproblemen.
  9. De Auteur behoudt zich het recht voor om acties op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.

De Inhoud van deze Disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze Disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om de Auteur van deze Website te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze Algemene Voorwaarden kunnen door derden (anders dan de Auteur van deze Website) geen rechten worden ontleend. De Auteur behoudt ten alle tijden zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.